Jesus

Mitt eneste håp!

Jesus tar deg i mot

Kom til Jesus – la Han ta det som tynger deg!

“Kom til Meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og Jeg vil gi dere hvile!” Matteus 11:28.

Vi sliter alle med tunge byrder. Den tyngste, og mest smertefulle, er byrden som ligger på sjelen. Hvorfor? Vi er alle syndere!

Har du noen gang løyet eller stjålet noe?

Det er mange av oss som tenker at vi er gode mennesker. Allikevel kaller Guds Ord oss syndere. Hvorfor? Vi er alle født syndere! Medfødt syndig natur. For blir vi presset hardt nok lyver vi gjerne for å komme oss ut av en vanskelig situasjon. Guds Ord kaller oss da en løgner og en synder. Ikke kirkenes idé, men Guds ti bud! Har vi noen gang stjålet noe? Ja? Vi er da en tyv og en synder.

Gud, i Sin Hellighet, tåler ikke synd!

Bibelen sier at straffen for synd er død. Alvorlig? Ja!

Alle skal en dag bli dømt av Gud. Synderen er fordømt pga synden, og Guds vrede rammer synderen. Og straffen er helvete. Ja, det er skremmende, og det er en Bibelsk sannhet!

Finnes det håp?

Ja, selv om du er skyldig finnes det en vei for å unnslippe straffen! Gud Selv ble menneske, og tok straffen på Seg, i stedet for deg og meg. Guds vrede rammet Kristus, fordi Kristus valgte det Selv. I kjærlighet! Kjærlighet! Han elsker oss! Jesus Kristus er vårt eneste håp!!

Straffen for synd er død. Straffen for synd rammet Kristus, slik at Han tok straffen for alle mennesker. Han var et offer, et offer som Gud aksepterte. Han døde på korset med deg i tankene!

Jesus!

Jesus Kristus overvant døden og oppsto igjen, og ber nå konstant for de som har tillit og tro på Ham! Djevelen, vår anklager, roper konstant ut sine anklager vedrørende vår synd, mens Kristus vår advokat og dommer sier, “Frikjent!” Det er nåde! Men du må ta i mot benådningen!

Hva skal da til for å bli reddet fra evig død og helvete? Tro på Jesus Kristus som din Frelser. Veien til frelse ER Jesus Kristus.

Tar du i mot benådningen er det som om du aldri har syndet! Straffen er tatt hånd om ved at Jesus tok straffen for synden, og døde i stedet for deg!

Omvend deg og la deg døpe!

Dåp under vann

Bibelen og Apostlenes gjerninger 2:38 sier at du må omvende deg fra dine synder, for så å la deg døpe, i Herren Jesu Kristi Navn, for å få dine synder tilgitt. Du må tro på Ham. Bibelen lover så at du vil få en gave av Gud. Guds Ånd vil bo i deg, og rettlede deg, og bevare deg inntil livet på denne jorden er over. Bibelens Gud kaller oss til omvendelse fra våre synder!

Dersom du ikke vet hvordan du ber kan du be denne bønnen:

“Kjære Jesus! Jeg ønsker å omvende meg fra mine synder. Jeg synder hver dag, og vet jeg fortjener helvete. Takk for at Du har åpnet en vei for at jeg kan bli frelst! Takk for at Du tok min straff! Jeg tror på Deg! Jeg tror at Du døde og oppstod igjen! Jeg ber om at Du tilgir meg mine synder. Ta i mot meg nå. Jeg overgir meg til Deg! I Herren Jesu Kristi Navn!”

Vær oppriktig! Omvend deg fra dine synder! La deg døpe, skaff deg en Bibel, kom sammen med Guds folk og start på vandringen på vei mot ditt himmelske hjem! Velkommen hjem, kjære bror og søster!

Hold fast i Guds Ord!