Hvem er vi?

Hva betyr “tabernakel”?
Tabernakel (lat. tabernaculum, «skjul, hytte, telt»)

Vi er et uavhengig frittstående kristent fellesskap på Opstad utenfor Sarpsborg. Vi tror at Gud åpenbarer Seg Selv igjennom Bibelen, Guds Ord. Vi holder derfor frem viktigheten av å tro hele Ordet, og ikke utelate det vi ikke forstår eller “liker”.

“No law but love, no creed but Christ, no book but the Bible.”

Guds menighet er gått igjennom 2.000 år med skiftende tider og mye av menighetens opprinnelige tro og lære er gått tapt eller er blitt forvrengt med tiden. Vi tror at Herren har lovet en full gjenopprettelse, slik at troen og læren som de første kristne hadde, igjen skal være gjeldende i Guds folk. Dette restaurasjonsarbeidet startet med Martin Luther og har foregått helt frem til vår tid.

Malakias 4.5-6 forteller om en Elias som skal komme for å bringe “barnas tro til fedrenes tro.” Dette Elias’ Budskap er her nå, og kaller oss tilbake til Ordet, og vil fullføre gjenopprettelsen av de sannheter som er gått tapt ned igjennom århundrene for å gjøre Guds folk klare for bortrykkelsen (1. tess. 4: 16-17).

Hvordan foregår våre samlinger?
Forkynnelsen av Guds Ord er alltid høydepunktet hvor det tales over et tema ut fra Bibelen. I forkant har vi bønn og lovsang. Forbønn på ettermøtet. Vi tar IKKE opp kollekt i møtene.

Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal føle deg velkommen!

Opstad Tabernakel’s adresse er Opstadveien 82, 1719 Greåker. Vi har samlinger med forkynnelse og undervisning onsdager og søndager. Fredager har vi samlinger for barn og ungdom. Sjekk kalenderen for detaljer.

Menighetens pastor er Svein E. Pedersen.

Hjertelig velkommen!

Hold fast i Guds Ord!