KALENDER

Velkommen på møter!
Vi har møter i møtesalen hver søndag. Første onsdag i måneden samles vi privat, mens de resterende onsdagene samles vi rundt bordet i lillesalen.
Møtene i lillesalen streames ikke, men vi prøver å ta lydopptak slik at disse kan høres i etterkant fra møtearkivet her på nettsiden.

SEPTEMBER
Søndag 24. kl 12:00 (Svein Erik Pedersen)
Onsdag 27. kl 18:30 Bønnemøte (Svein Erik Pedersen)

OKTOBER:
Søndag 1. kl 12:00 (Harald Schille)
Onsdag 4. kl 18:30 Husmøte i Sundløkkavein 37, Årum
Fredag 6. kl 19:30 Ungdomsmøte for alle (Mark Wisler, Tyskland)
Lørdag 7. kl 11:00 Ungdomsmøte for alle (Wan Mekwi, Skottland)
Lørdag 7. kl 16:30 (Mark Wisler, Tyskland)
Søndag 8. kl 11:00 (Wan Mekwi, Skottland)
Onsdag 11. kl 18:30 Bønnemøte (Svein Erik Pedersen)
Søndag 15. kl 12:00 (Besøk fra Rising Tabernakel)
Onsdag 18. kl 18:30 Bønnemøte (Svein Erik Pedersen)
Søndag 22. kl 12:00 (Svein Erik Pedersen)
Onsdag 25. kl 18:30 Bønnemøte (Svein Erik Pedersen)
Søndag 29. kl 12:00 (Svein Erik Pedersen)

PLANLAGTE AKTIVITETER
• Møtehelg på Opstad Tabernakel. 6. – 8. oktober

Hold fast i Guds Ord!