KALENDER

Velkommen på møter!
Vi gjør oppmerksom på at vi på hvert møte må registrere hvem som er til stede i tilfelle eventuell smittesporing.
Onsdagssamlingene i lillesalen streames ikke, men lydopptak legges i arkivet i etterkant.

Kalenderen holdes oppdatert.

2021

JULI
Søndag 11. kl 12 (Svein Erik Pedersen)
Ungdomsstevne på Risøya i tidsrommet Onsdag 14. – Lørdag 17. juli.
Sommerstevne på Risøya i tidsrommet Lørdag 17. – Torsdag 22. juli.
Informasjon om begge de overnevnte arrangementene finnes på http://www.budskapet.no/
Søndag 25. kl 12 (Svein Erik Pedersen)

AUGUST
Søndag 1. kl 12 (Svein Erik Pedersen)
Søndag 8. kl 12 (Daniel Schille)
Søndag 15. kl 12 (Svein Erik Pedersen)
Onsdag 18. kl 18:30 i lillesalen (Svein Erik Pedersen)
Søndag 22. kl 12 (Svein Erik Pedersen)
Onsdag 25. kl 18:30 i lillesalen (Svein Erik Pedersen)
Søndag 29. kl 12 (Svein Erik Pedersen)

Hold fast i Guds Ord!