KALENDER

Velkommen på møter!
Adressen til Opstad Tabernakel er Opstadveien 82, 1719 GREÅKER.

2024

JUNI:
Tirsdag 25. kl 18:45 Bibelgruppe i Askim
Onsdag 26. kl 18:30 Bønnemøte
Søndag 30. kl 12:00 (Hzrald Schille)

JULI:
Onsdag 3. kl 18:30 Husmøte
Lørdag 6. Grillsamling
Søndag 7. kl 17:00 NATTVERDSMØTE (Daniel Schille)
UNGDOMSSTEVNE 10. – 13. JULI PÅ RISØYA
SOMMERSTEVNE 13. – 18. JULI PÅ RISØYA

PLANLAGTE AKTIVITETER
Høststevne, Solbukta i Fredrikstad, 4-6. oktober 2024

BESØK TIL ANDRE MENIGHETER

Hold fast i Guds Ord!