Live

Velkommen på møte! Vi håper du blir med på lovsangen og tilbedelsen av Herren Jesus Kristus! Han er verdig all vår tilbedelse!

NB! Dersom sendingen “hakker”, forsøk å sette en lavere kvalitet (480p) i youtube-spilleren.

Vi oppfordrer alle å ha sine egen hjemmemenighet og delta på de samlingene med sitt nærvær. Følg gjerne våre møter, men støtt først og fremst din lokale menighet, Gud velsigne deg!

Hold fast i Guds Ord!