Live

Velkommen på møte! Vi håper du blir med på lovsangen og tilbedelsen av Herren Jesus Kristus! Han er verdig all vår tilbedelse!

NB! Dersom sendingen “hakker”, forsøk å sette en lavere kvalitet (480p) i youtube-spilleren.

Dersom du ønsker å gi en gave for å støtte arbeidet, kan det gjøres til Bank: 5082.08.17424 eller VIPPS : #69056

Hold fast i Guds Ord!