Malakias

branham

En profeti er gått i oppfyllelse:

Malakias 4: 5-6: “Se, jeg sender eder Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige;
og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.”

Gud har sendt et Budskap ved William Marrion Branham, i Elias’ Ånd, for å forberede kristenheten på en bortrykkelse fra jorden. På samme måte som Johannes døperen forberedte Jesu første komme, vil dette Budskapet forberede Jesu annet komme.

Dette Budskapet inneholder bla:
• Guddommen forklart
• Sann Bibelsk dåp
• Hva er den originale synd?
• Hva er mysteriet Babylon?
• Åpenbaringen om de syv menighetstider
• Åpenbaringen av de syv segl
• Bibelsk Hellighet
• Rettferdiggjørelse, Helliggjørelse og dåpen i den Hellige Ånd

Kom og se!

Joh. 1:47 “Og Natanael sa til ham: Kan det komme noget godt fra Nasaret? Filip sa til ham: Kom og se!”

I en tid med mye religiøs forvirring er det både sunt og klokt å være skeptisk. Men samtidig har vi som troende et ansvar i å sjekke ut, og prøve, om noe er av Gud eller ikke. Og den sanne kristne prøver alle ting med Guds Ord!

Natanael ble utfordret av Filip til å komme og høre Jesu forkynnelse. Legg merke til hva Filip sier, “Kom og se!” Blir man overtalt inn i noe kan man også bli overtalt ut av det samme. Dette visste Filip, derfor sa han, med andre ord: “Kom og se! Sjekk det ut selv, om dette er fra Gud eller ikke. Gjør deg opp din egen mening!”

Nysgjerrig?
Vi sender deg gjerne gratis nedskrevne taler av William Branham. Send SMS til 95 91 73 28. Det er også mulig å ta med seg taler fra alle våre samlinger. Velkommen!

Lytt til William Branhams livshistorie på www.branham.org. (engelsk) Her finner du også flere enn 1.100 taler.

Mitt møte med William Branham
Tittel: “Vitnesbyrd doktor Drønen (70-tallet)”
Taler: Dr. Drønen


icon_flag_norwegian  Du kan lytte til taler av William Branham oversatt til norsk.

Budskapet i Sarpsborg, Fredrikstad, Østfold, Norge

The Endtime Message, Malachi 4:5-6, Revelation 10:1-7, Luke 17:30

 

Hold fast i Guds Ord!