Misjon

“Han (Jesus Kristus) sa: ”Gå ut i hele verden og spre budskapet om meg til alle menneskene.” Markus 16:15

AFRIKA

Bro Barry Coffey fra USA trykker og distribuerer Budskapet til flere afrikanske land. Vi er med og støtter dette arbeidet i bl.a. Malawi. Det trykkes og distribueres både hefter og Bibler. Etterspørselen er stor etter materiell. Trykkingen av heftene gjøres til ca kr 1,- pr stykk.

Her kan du lese om arbeidet (engelsk): Brosjyre

ASIA


Bro. Nestor fra Filippinene driver misjonsarbeid i Pakistan, Laos, Vietnam, Kambodsja og Thailand.

Pakistan (4), Vietnam (17) og Laos (24) er alle på listen over de 25 landene med mest kristenforfølgelse.

Prosjekter det jobbes med:

Laos
• Støtte til lokale forkynnere. De har startet 10 husmenigheter som trengs å følges opp.
• Trykking av taler

Vietnam
• Trykking av taler. Stort behov.

Kambodsja
• Trykking av 50 nye forskjellige taler.
• Arrangere et stevne som samler alle de troende.

Pakistan
• 200 pakistanske Bibler
• Menighetsbygg

NB! I disse landene er det DIREKTE LIVSFARLIG å være kristne, så vi oppfordrer sterkt til forbønn for våre brødre og søstre! Be også for bro. Nestor!


Hvordan kan vi støtte?
• Forbønn!
• Bankkonto: 5082.08.17440, merk med “Misjon”.

Hold fast i Guds Ord!